AM
A1
A2
A
B
B96
C
CE
D

Categoria AM

Categoria AM: vehicul, cu două, trei sau patru roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric.

Informații suplimentare

Cursul auto
Durata cursului este de minimum 2 săptămâni, timp în care se efectuează ore de pregătire teoretică şi ore de pregătire practică (pregatirea teoretică o precede pe cea practică). Pregatirea practică constă în învăţarea unor manevre în poligon.

Obligatiile cursantului:

  • să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică
  • să posede asupra sa buletinul (cartea) de identitate, permisul de conducere (dacă este cazul) şi caietul cursantului care să ateste faptul că a absolvit cursul de legislaţie rutieră
  • să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto
  • să promoveze testele finale de absolvire a şcolii

Condiţii pentru înscriere la curs:

Apt din punct de vedere medical şi psihologic
Vârsta: 16 ani. Candidaţii trebuie să prezinte declaraţia autentificată de notarul public, prin care este exprimat acordul părinţilor pentru școlarizare și examinare în vederea obținerii permisului de conducere.
Cazier judiciar
Hotărare judecătorească rămasă definitivă – in cazul in care politia solicită acest lucru.
Înscrierea la cursuri se face la sediul firmei după următorul program:
Luni – Vineri: 8 – 17
La înscriere este necesară prezentarea documentului de identitate.

Dosarul de inscriere şcoală cuprinde:

Fişa medicală;
Cazier judiciar (cu menţiunea: pentru examen auto);
Aviz psihologic;
2 fotografii color tip permis de conducere;
Copii xerox: carte (buletin) de identitate, permis de conducere;
Copie certificat de naştere;
Copie certificat de căsătorie;
Copie diplomă de studii;
Taxa de eliberare permis  (89 RON).

Dosarul de examinare cuprinde:

Cererea tip semnată de candidat;
Fişa de şcolarizare emisă de şcoală de conducători auto in cadrul căreia candidatul a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică, in care se consemnează şi avizul medical «apt pentru conducerea autovehiculelor din grupa…», corespunzător categoriei pentru care se solicită examinarea; documentul eliberat de unitatea de asistenta medicală autorizată, care atestă grupa de autovehicule pe care solicitantul este apt să le conducă, se pastrează la şcoala de conducători auto care a pregătit candidatul;
Certificatul de cazier judiciar in termenul de valabilitate;
Copia actului de identitate valabil;
Dovada de plata a taxelor si tarifelor aferente obtinerii permisului de conducere.
Inscrierea la examen
Pentru cursanţii care domiciliază sau au reşedinţa în judetul Bacau, după terminarea perioadei de şcolarizare şi eliberarea dosarului de către şcoală, programarea se face de către cursant la Serviciul Permise Auto Bacău, acesta trecând mai întâi pe la biroul de preluare imagine iar apoi la Ghişeul de Programare Examen. Candidaţii declaraţi «ADMIS» la proba teoretică se programează pentru susţinerea probei practice.
Cursanţii care domiciliază în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE REGIM PERMISE DE CONDUCERE şI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective.

Examenul auto

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.

Proba teoretică constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 20 de întrebări. Timpul alocat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 20 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 17 întrebări rezolvate corect.

Proba practică constă numai in verificarea aptitudinilor in poligoane special amenajate, sfarşitul probei consemnandu-se la momentul ajungerii in punctul «Sosire». Proba practică de conducere a mopedului in poligon este promovată de candidatii care parcurg traseul in cel mult 2 minute şi nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare.

Dupa ce cursantul care domiciliază în judetul Bacau a fost declarat “ADMIS” la examenul practic, se poate prezenta, la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR cu cartea (buletinul) de identitate, în vederea ridicării permisului auto.