AM
A1
A2
A
B
B96
C
CE
D

Categoria B

Categoria B:  Autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, in afara conducătorului, nu este mai mare de 8.
– Ansamblul format dintr-un autovehicul tragător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg.
– Ansamblul de vehicule a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg.

Informații suplimentare

Cursul auto
Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria B durează cel puţin 4 săptămâni, timp în care se efectuează 24 de ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică (conducere auto). Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

Obligatiile cursantului:

 • să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică
 • să posede asupra sa buletinul (cartea) de identitate, permisul de conducere (dacă este cazul) şi caietul cursantului care să ateste faptul că a absolvit cursul de legislaţie rutieră
 • să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto
 • să promoveze testele finale de absolvire a şcolii

 

Condiţii pentru înscriere la curs:

 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic
 • Vârsta: 18 ani
 • Cazier judiciar
 • Hotărare judecătorească rămasă definitivă – in cazul in care politia solicită acest lucru.

Înscrierea la cursuri se face la sediul firmei după următorul program:
– Luni – Vineri: 8 – 17
La înscriere este necesară prezentarea documentului de identitate.

Dosarul de inscriere şcoală cuprinde:

 • Fişa medicală;
 • Cazier judiciar (cu menţiunea: pentru examen auto);
 • Aviz psihologic;
 • 2 fotografii color tip permis de conducere;
 • Copii xerox: carte (buletin) de identitate, permis de conducere;
 • Copie certificat de naştere;
 • Copie certificat de căsătorie;
 • Copie diplomă de studii;
 • Taxa de eliberare permis (89 RON).

Dosarul de examinare cuprinde:

 • Cererea tip semnată de candidat;
 • Fişa de şcolarizare emisă de şcoală de conducători auto in cadrul căreia candidatul a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică, in care se consemnează şi avizul medical «apt pentru conducerea autovehiculelor din grupa…», corespunzător categoriei pentru care se solicită examinarea; documentul eliberat de unitatea de asistenta medicală autorizată, care atestă grupa de autovehicule pe care solicitantul este apt să le conducă, se pastrează la şcoala de conducători auto care a pregătit candidatul;
 • Certificatul de cazier judiciar in termenul de valabilitate;
 • Copia actului de identitate valabil;
 • Dovada de plata a taxelor si tarifelor aferente obtinerii permisului de conducere.

Inscrierea la examen
Pentru susținerea probei teoretice este necesară programarea online pe site-ul www.drpciv.ro , acesta se face de către cursant sau școală, după terminarea perioadei de şcolarizare şi eliberarea dosarului de către şcoală.

Candidaţii declaraţi «ADMIS» la proba teoretică se programează pentru susţinerea probei practice.
Cursanţii care domiciliază în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE REGIM PERMISE DE CONDUCERE şI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective.

Examenul auto
Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.
Proba teoretică constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul alocat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 întrebări rezolvate corect.
Proba practică constă în efectuarea unui traseu prin oras stabilit de către examinator.
Dupa ce cursantul care domiciliază în judetul Bacau a fost declarat “ADMIS” la examenul practic, se poate prezenta, la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR cu cartea (buletinul) de identitate, in vederea eliberării permisului de conducere.