AM
A1
A2
A
B
B96
C
CE
D

Categoria C

Categoria C: cuprinde autovehiculele, altele decat cele din categoria D, a caror masa totala maxima autorizata este mai mare de 3500 Kg.

Categoria CE: cuprinde ansamblul de vehicule constand intr-un vehicul tragator din categoria C si o remorca a carei masa totala autorizata este mai mare de 750 Kg.

Informații suplimentare

Cursul auto

Cursul auto
Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria C durează minim 6 săptămâni (pentru posesorii de categorie B cu o vechime mai mică de 1 an) şi minim 5 săptămâni (pentru posesorii de categorie B cu o vechime mai mare de 1 an).
Locul de intalnire cu instructorul auto pentru orele de conducere este în zona ACR Bacău (langă magazinul FIDELIO, vis-à-vis de Autogară).

Obligatiile cursantului:

 • să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică
 • să posede asupra sa buletinul (cartea) de identitate, permisul de conducere (dacă este cazul) şi caietul cursantului care să ateste faptul că a absolvit cursul de legislaţie rutieră
 • să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto
 • să promoveze testele finale de absolvire a şcolii

 

Condiţii pentru înscriere la curs:

 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic
 • Vârsta: 21 ani
 • Cazier judiciar
 • Hotărare judecătorească rămasă definitivă – in cazul in care politia solicită acest lucru.

Înscrierea la cursuri se face la sediul firmei după următorul program:
– Luni – Vineri: 8 – 17
La înscriere este necesară prezentarea documentului de identitate si a permisului de conducere.

Dosarul de inscriere şcoală cuprinde:

 • Fişa medicală;
 • Cazier judiciar (cu menţiunea: pentru examen auto);
 • Aviz psihologic;
 • 2 fotografii color tip permis de conducere;
 • Copii xerox: carte (buletin) de identitate, permis de conducere;
 • Copie certificat de naştere;
 • Copie certificat de căsătorie;
 • Copie diplomă de studii;
 • Taxa de eliberare permis  (89 RON).

Dosarul de examinare cuprinde:

 • Cererea tip semnată de candidat;
 • Fişa de şcolarizare emisă de şcoală de conducători auto in cadrul căreia candidatul a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică, in care se consemnează şi avizul medical «apt pentru conducerea autovehiculelor din grupa…», corespunzător categoriei pentru care se solicită examinarea; documentul eliberat de unitatea de asistenta medicală autorizată, care atestă grupa de autovehicule pe care solicitantul este apt să le conducă, se pastrează la şcoala de conducători auto care a pregătit candidatul;
 • Certificatul de cazier judiciar in termenul de valabilitate;
 • Copia actului de identitate valabil;
 • Dovada de plata a taxelor si tarifelor aferente obtinerii permisului de conducere.

Inscrierea la examen
Pentru susținerea probei teoretice este necesară programarea online pe site-ul www.drpciv.ro , acesta se face de către cursant sau școală, după terminarea perioadei de şcolarizare şi eliberarea dosarului de către şcoală.

Candidaţii declaraţi «ADMIS» la proba teoretică se programează pentru susţinerea probei practice.
Cursanţii care domiciliază în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE REGIM PERMISE DE CONDUCERE şI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective.

Examenul auto
Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.
Proba teoretică constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 intrebari din cunoaşterea regulilor de circulaţie, conducere ecologică, mecanică, întrebări specifice categoriei, reguli profesionale. Timpul alocat rezolvării unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie este de 30 de minute. Pentru promovarea examenului teoretic sunt necesare minimum 22 intrebari corect rezolvate.
Proba practică constă în conducerea autocamionului pe traseul stabilit de către examinator. Pentru obtinerea categoriei CE se ataseaza la autocamion si remorcă .
Dupa ce cursantul care domiciliază în judetul Bacau a fost declarat “ADMIS” la examenul practic, se poate prezenta, la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR cu cartea (buletinul) de identitate, în vederea ridicării permisului auto.